Přehled poviností

Provozovatel Taxislužby je povinen zajistit, aby ve vozidle byly při provozu tyto doklady:


záznam o provozu vozidla – v taxislužbě se rozumí denní uzávěrka z taxametru z běžného dne a měsíční uzávěrka
originální nebo úředně ověřenou koncesní listinu
originální nebo úředně ověřený doklad o přidělení evidenčního čísla
platný průkaz o způsobilosti řidiče – umístěný před pravým předním sedadlem spolujezdce
doklad o lékařské prohlídce
uživatelskou a evidenční knihu taxametru


Vybavení vozidla:


ověřeným taxametrem schváleného typu (ověření platí 2 roky)
ceníkem s úplným přehledem cen za přepravní služby


Označení vozidla:


střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI, provedeným v černém písmu
označení obou předních dveří v pořadí shora dolů :
přerušovaný bílý pás
evidenční číslo vozidla
obchodní jméno (provedené černě na bílém podkladu)
v horní polovině obou předních dveří
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one